BASES_PIGMENTARIES.html
ELS_NOSTRES_VERNISSOS__CAMPS_DAPLICACIO.html
EL_NOSTRE_COMPROMIS.html
MASQUELACK.html

© INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.- T. +34 93 772 52 81 - masquelack@masquelack.com

ACCÉS FITXES DE SEGURETAT - Política de privacitat - Condicions d’ús

CATALÀ

AIRE CALENT

30-80ºC

TEMPERATURA

AMBIENT

ASSECAT

UV

AIRE

COMPRIMIT

TÚNEL DE

PRESTATGERIES

30-80ºC

TÚNEL VERTICAL

30-80ºC

DESHUMIFICADOR

IR ONA

CURTA / LLARGA

VERNISSOS_100_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_1_COMPONENT.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_POLIESTER_INSATURAT.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_POLIURETA_DE_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_A_LACID_DE_2_COMPONETS.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_NITROCELLULOSA___PRECATALIZATS.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_POLIURETA_DE_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_NITROCELLULOSA___PRECATALIZATS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_1_COMPONENT.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_100_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_A_LACID_DE_2_COMPONETS.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_POLIURETA_DE_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_NITROCELLULOSA___PRECATALIZATS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_1_COMPONENT.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_A_LACID_DE_2_COMPONETS.html
VERNISSOS_100_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_100_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_POLIESTER_INSATURAT.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_POLIESTER_INSATURAT.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_POLIURETA_DE_2_COMPONENTS_GAMMA_MASQUELACK.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_NITROCELLULOSA___PRECATALIZATS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_1_COMPONENT.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_A_LACID_DE_2_COMPONETS.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_POLIESTER_INSATURAT.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_NITROCELLULOSA___PRECATALIZATS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_1_COMPONENT.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_A_LACID_DE_2_COMPONETS.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_POLIESTER_INSATURAT.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_POLIURETA_DE_2_COMPONENTS_GAMMA_MASQUELACK.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_NITROCELLULOSA___PRECATALIZATS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_1_COMPONENT.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT_A_LACID_DE_2_COMPONETS.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_POLIESTER_INSATURAT.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_1_COMPONENT.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_1_COMPONENT.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_2_COMPONENTS.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_POLIESTER_INSATURAT.html
VERNISSOS_100_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_100_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA_ASSECAT_ULTRAVIOLETA.html

STANDARD

NO STANDARD

MÈTODES D’ASSECAT

  1. MÈTODES D’ASSECAT

ELS NOSTRES

VERNISSOS

VERNISSOS_100_SOLIDS.html
VERNISSOS_BASE_AIGUA.html
VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT.html

TÜVRheinland®

CERT ISO 9001 / MASQUELACK_ISO9001.html
 - ID: 9105063992MASQUELACK_ISO9001.html
CERT ISO 14001 MASQUELACK_ISO14001.html

WOOD COATINGS