Els vernissos de baixos COVs

són vernissos al dissolvent

d’alt contingut en sòlids

que poden ser curats per

radiació ultravioleta,

per Redox (peròxid)

o per ambdós mètodes (dual-cure).

L’aplicació es fa principalment

a pistola. 


El seu contingut en dissolvent

és inferior al 20% complint així les

normatives europees en la matèria

(directiva EU 2004/42/CE).

VERNISSOS

ALT

CONTINGUT

EN SÒLIDS

VERNISSOS_BASE_AIGUA.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT.html

ELS NOSTRES

VERNISSOS

  1. VERNISSOS ALT CONTINGUT SÒLIDS

CATALÀ

© INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.- T. +34 93 772 52 81 - masquelack@masquelack.com

ELS_NOSTRES_VERNISSOS__CAMPS_DAPLICACIO.html
MASQUELACK.html
EL_NOSTRE_COMPROMIS.html
BASES_PIGMENTARIES.html

ACCÉS FITXES DE SEGURETAT - Política de privacitat - Condicions d’ús

TÜVRheinland®

CERT ISO 9001 / MASQUELACK_ISO9001.html
 - ID: 9105063992MASQUELACK_ISO9001.html
CERT ISO 14001 MASQUELACK_ISO14001.html

WOOD COATINGS