Els vernissos MASQUELACK base

aigua contenen de 0% a 5% de COVs

(Components Orgànics Volàtils).

Això fa que els cicles d’envernissat

en base aigua respectin les

més estrictes normatives en

emissió de dissolvents

(directiva EU 2004/42/CE).

                                

En molts casos,

les característiques

dels sistemes d'envernissat

en base aigua superen les dels

seus equivalents en base dissolvent.


Alguns exemples clars són:

 1. -Acabats UV a l’aigua, amb

 2. espectaculars resistències al ratllat.

 3. -Vernissos a l’aigua d‘1

 4. component per a exterior amb

 5. extraordinàries resistències

 6. a la intempèrie (UNE 927) i

 7. resistència solar (ISO 1134).

VERNISSOS

BASE AIGUA

VERNISSOS_ALT_CONTINGUT_SOLIDS.html
VERNISSOS_BASE_DISSOLVENT.html

ELS NOSTRES

VERNISSOS

 1. VERNISSOS BASE AIGUA

CATALÀ

© INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.- T. +34 93 772 52 81 - masquelack@masquelack.com

ELS_NOSTRES_VERNISSOS__CAMPS_DAPLICACIO.html
MASQUELACK.html
EL_NOSTRE_COMPROMIS.html
BASES_PIGMENTARIES.html

ACCÉS FITXES DE SEGURETAT - Política de privacitat - Condicions d’ús

TÜVRheinland®

CERT ISO 9001 / MASQUELACK_ISO9001.html
 - ID: 9105063992MASQUELACK_ISO9001.html
CERT ISO 14001 MASQUELACK_ISO14001.html

WOOD COATINGS

 1. NET DISPONIBLE

 1. NET DISPONIBLE

 1. NET DISPONIBLE